Projekt FVE OC Spektrum, s.r.o. (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000871) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 297,1 kWp bez akumulace. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů tak dojde nejen k optimalizaci zajištění elektrické energie pro činnost žadatele, ale i k dalším pozitivním změnám, včetně dopadu na životní prostředí.

Financováno evropskou unií

Ministerstvo průmyslu a obchoduNárodní plán obnovy